Ugdymas

• SVEIKA GYVENSENA. Darželio aplinką kuriame atsižvelgdami į vaikų sveikatos stiprinimą, ugdome sveikos gyvensenos įpročius. Mokome gražaus elgesio prie stalo, visuomet prieš valgį nusiplauname rankas, valgome valgomąjame, ramiai. Prieš valgį vyksta padėkos ritualas. Su vaikais auginame ekologiškas daržoves ir prieskonius savo lysvėse, stebime, prižiūrime, laistome, ragaujame, turime žaliąsias palanges daiginame saulėgrąžas žaliesiems kokteiliams. Produktus maisto gamybai perkame iš ekologinių ūkių. Maistas gaminamas su meile.
Atsižvelgiant į metų laiką, įvairias šventes organizuojame ir gamtoje, mokant vaikus kaip tinkamai elgtis gamtoje ir ją tausoti. Kviečiame prisijungti ir tėvelius. Taip sveika gyvensena greičiau tampa vaiko savastimi.

• ŽINIUKŲ AKADEMIJA – čia susipažįstame su mus supančia artimesne bei tolimesne aplinka; domimės, tyrinėjame, bandome, ieškome, atrandame; rūšiuojame, sisteminame ir analizuojame; ugdome mąstymą, laviname dėmesį ir atmintį; pažįstame raideles, žodelius, atliekame pirmuosius aritmetikos pratimukus; žaidimukų, užduotėlių, pratimėlių pagalba plėtojame visas vaikučių kompetencijas, atskleižiame kiekvieno individualius gebėjimus.

• MUZIKOS GARSAI – čia įvairiausiais būdais mokomės dainelių, grojame muzikos instrumentais, improvizuojame. Mokomės natų rašto, atliekame įvairius intonavimo, ritminius, muzikinio klausymosi ir kitus pratimukus. Susipažįstame su įvairiais muzikos žanrais, muzikos instrumentais. Žaidžiame muzikinius žaidimus. Per meninę bei kitas kompetencijas pažįstame muzikos pasaulį iš visų pusių.

• DAILĖS STUDIJA – čia tapome, piešiame, lipdome, modeliuojame, kuriame. Susipažįstame su įvairiomis technikomis, atrandame naujas, jas panaudojame, žaidžiame žaidimus spalvų ir formų įtvirtinimui, sužinome daugybę dalykų apie dailę. Ugdome vaikų kūrybiškumą, laviname meninę kompetenciją.

• ANKSTYVOJI ANGLŲ KALBA – per daineles, žaidimus, smagią veiklą susipažįstame su anglų kalba, bandome ją taikyti praktinėse situacijose, žaidžiame dialogus.

• ŠOKIS – choreografijos mokytojas moko įvairių šokio žingsnelių, šoka žaismingus vaikiškus arba pramoginius šokius, ugdo kūrybiškumą, lavina ritmo pajautimą; čia daug judesio ir teigiamų emocijų.

• FOLKLORAS – čia susipažįstame su lietuvių liaudies tautosaka, mokomės liaudies dainelių, ratelių, žaidimų, švenčiame kalendorines šventes.

• TEATRO STUDIJA – per teatrinę saviraišką laviname bendravimo įgūdžius, ugdome dėmesį ir atmintį; kuriame, vaidiname, improvizuojame, pratinamės ne tik įsikūnyti į personažus, bet ir dalyvauti dekoracijų bei kostiumų kūrime.

• TRADICINIŲ AMATŲ PLĖTOJIMAS – darželyje siuvame lėles ir tautinius rūbelius joms, atspindinčius Lietuvos etnografinių regionų ypatumus. Susipažįstame su žaislais, kuriais žaidė mūsų seneliai.

• SĄMONINGAS DĖMESINGUMAS – tai tylos ir susikaupimo valandėlės, kurių metu vaikučiai mokosi ramiai išklausyti, išgirsti kitą ir save, pajausti empatiją.

Rėmėjai: EU FB
© Visos teisės saugomos. 2014 Vaikystės lobiai